Om man är i behov av ett lite större lån på 100 000 kronor kanske det första tänkta alternativet är att man går till sin bank. Det är dock inte alltid ett så bra alternativ alla gånger. Banken har högre krav än till exempel de flesta SMS-långivarna och dessutom använder de sig i stort sett alltid av UC för att göra en kreditupplysning av låntagaren. Det kan därför vara klokt att vända sig till andra aktörer först, innan man kontaktar sin bank och ber om ett lån där.

Läs mer: låna utan uc (Webbplats: Loanscouter.com)

Vad är UC?

En UC är en kreditupplysning som tas genom Upplysningscentralen. Den innehåller uppgifter om en låntagares ekonomi, civilstånd, skulder med mera. Det som är lite unikt för just de här kreditupplysningarna är att alla andra som också gör en slagning på personen kan se att andra har gjort kreditupplysningar. Om man till exempel går till sin bank för att ansöka om ett lån, och de tar en UC men nekar lånet och personen går vidare till en annan bank kan den banken också ta en UC och se att låntagaren redan varit hos en bank men inte fått sitt lån. Att ha flera slagningar i UC kan vara negativt för låntagaren eftersom att det ger en lägre kreditvärdighet.

Andra former av kreditupplysningar

I dag finns det flera andra företag som lämnar ut kreditupplysningar utan att det syns. Den som det tas en upplysning på blir dock alltid meddelad om att uppgifter delats ut och denne får också veta vem det är som har begärt uppgifterna. Det har blivit allt vanligare att låntagare letar lite extra efter långivare som inte använder sig av UC och det har långivarna självklart uppmärksammat.

Individuella bedömningar

I många fall gör SMS-långivare inte så stor affär av kreditupplysningen och man kan låna 100 000 utan UC. Det är ofta en individuell bedömning som ligger till grund för beviljandet av lån när det gäller SMS-lån. Om man nyligen har fått en högre inkomst eller liknande syns det inte i kreditupplysningen och då lägger långivaren större vikt vid intyg som skickas in av låntagaren.

Ansöka om flera lån

I dag är det vanligt att ansöka om flera lån samtidigt för att kunna jämföra dem. Om man vill låna 100 000 utan UC går det alltså bra. Även om man skickar in ansökan till flera låneföretag och inget av dem använder UC kan de olika företagen inte se att man ansöker på flera ställen.