I samband med banklån kan det ofta krävas en säkerhet. Ibland är det dock så att man inte har någon säkerhet för lånet. Man kan behöva låna pengar utan att ha något av värde. Man kanske inte har en medlåntagare eller liknande. Men kan man låna 100 000 kronor utan säkerhet?

Vad är säkerhet?

När man talar om säkerhet kan det vara lite olika saker. Om man till exempel lånar till ett hus eller en lägenhet blir bostaden en säkerhet. Man kan också ha en medlåntagare eller borgensman som säkerhet. Med säkerhet menar man något som täcker upp eller tar ansvar för skulden om det är så att låntagaren inte skulle betala den. Om en bostad är säkerhet för ett lån kan den mätas ut och säljas för att täcka upp hela eller delar av skulden. Det är därför man ofta bara får låna en viss del av en bostads kostnad. Banken vill helt enkelt inte ha en säkerhet som är mindre värd än lånet. En borgensman tar på sig att betala hela lånet eller det som är kvar att betala om det är så att låntagaren inte betalar.

När kan säkerhet krävas?

Om man har betalningsanmärkningar eller inte har någon inkomst kan det krävas en säkerhet om man vill låna pengar.

SMS-lån utan säkerhet

När det gäller SMS-lån kan man i de allra flesta fall låna 100 000 utan säkerhet. Det beror helt enkelt på att långivarna inte har lika höga krav som de vanliga bankerna och dessutom ser de inte bara till de resultat en kreditupplysning ger. De gör en individuell bedömning och kan även ta med nya anställningar, högre löner eller kommande inkomster i bedömningen om ett lån ska beviljas eller inte. Det krävs därför sällan någon säkerhet även om det gäller lite högre belopp i SMS lån.